Озеленяване и поддръжка на зелени площи
гр. София, кв. Симеоново, ул. Света Магдалена 8
Понеделник-Събота: 09:00 - 18:00
Неделя: 09:00 - 14:00

Ландшафтното проектиране е началната стъпка в изграждането на зелените площи. Необходимо е, за да се намери подходящата естетическа визия за всеки обект, въз основа на която да се изготвят количествените и стойностни сметки. За по-малки дворни пространства може да се направи само скица, определяща идейното разположение на растителността и нейното количество.